† Варненски и Великопреславски митрополит Йоан

 Обични в Господа братя и сестри,

 Днес е рожденият ден на светата Църква, днес е денят на почитанието на Светата, Единосъщна, Животворяща и Неразделна Троица – Отец, Син и Свети Дух. Особено важен ден, в който всеки човек размишлява за Бога. Блаженият Августин, мислейки за Бога, разбирайки, че Той е един по същност, но троичен по Лица, в своята мисъл решил да вникне в тази велика тайна и тръгнал по брега на морето, където срещнал едно малко момче, което си играело на брега, било изкопало малка ямка и се опитвало да побере в нея целия океан. Блаженият казал, че това е невъзможно, а детският глас му отговорил, че това ще е по-възможно, отколкото да се вникне във великата тайна на Светата Троица. Онова, което Бог допуснал чрез едно дете – да отговори на блажения Августин за неговото намерение, се прехвърля и днес векове напред, за да разберем това, че ние искрено вярваме с очите на вярата, че Бог е един по същество и троичен по Лица и че действително, тайната на Светата Троица е непостижима за човешкия разум, но тя се прониква с очите на вярата.

Прочети още...

 В самата дума "възнесение" трепти радост. В контраст на зова на така наречения "закон на природата", влечащ надолу, винаги свеждащ ниско, подвластен на закона на тежестта, привличането и падането, тук напротив, цари лекота, полет, безкрайно въздигане.

 Възнесение Господне се празнува четиридесет дни след Пасха, в четвъртък на шестата седмица след празника Възкресение Христово. В навечерието на празника, съгласно църковния устав, в сряда се извършва така нареченото Отдание на Пасха, сякаш се извършва прощаване с нея. На този ден началото и краят на службата са същите като на самия ден на празника Пасха. Пеят се радостните стихири: "Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му", "Тоя ден Господ е сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в него...".

Прочети още...

 Този нов Христов поборник и добропобеден мъченик беше от един голям град на България, който се нарича Шумен. Рода му и имената на родителите му не можахме да научим. А самият той се наричаше Райко и беше златар по занаят. Живееше и работеше занаята си в центъра на Шумен и беше на около 18-годишна възраст, много красив на лице, още по-красив по душа, а по вяра и любов към Христа: най-горещ и най-твърд. И както доказаха по-късно събитията, и той като апостол Петър казваше на Христа в мисълта си и сърцето си: „Ако потрябва с Тебе и да умра, няма да се отрека от Тебе.“ (Мат. 26:35) Но той се показа прекрасен и чуден подражател и на патриарх Йосиф Прекрасни (Бит. 39:7-12) в целомъдрието, заради което встъпи в мъченически подвиг за вярата, и храбро се бори, и чудно се подвиза против видимите и невидими сили, и накрая умря за Христа като тържествуващ победител. А как се бори за целомъдрието и как претърпя мъченическа смърт, това ще разкаже нашето слово, както ни го предаде един човек, иеромонах, който се случил там.

Прочети още...

 Отначало Църквата празнувала паметта на всеки от тях в деня на смъртта им – св. Кирил на 14 февруари, св. Методий на 6 април. Но понеже били родни братя и тяхното апостолско дело ги обединява в едно, то отдавна се появило желанието в славянските църкви да бъде обединена тяхната памет в едно честване. И навярно на първо време това станало в деня на Методиевата смърт.

Прочети още...

 Чества се на 8 май, на 26 септември и на 30 юни (Събор на светите дванадесет апостоли). Успението му се възпоменава на 26 септември.

 Веднъж Господ Иисус Христос минавал покрай Генисаретското езеро. Видял двама братя – Яков и Йоан – да кърпят заедно с баща си Зеведей рибарските си мрежи. Призовал ги да тръгнат подир Него. Те оставили баща си, мрежите, кораба и тръгнали веднага подир Него.

 Оттогава те били непрекъснато със Спасителя.

Прочети още...

         

 

Нагоре