Празникът Въздвижение на светия и животворящ Кръст Господен е установен във връзка със следните събития в историята на Христовата църква: чудесното явяване на св. Кръст на император Константин Велики; намирането на светия Кръст на Голгота; връщането на животворящия Кръст от персийски плен. Особено си припомняме онова свещено събитие, което се е случило векове назад в историята на човечеството. Св. царица Елена, повлияна от своята чиста вяра и ревност към Бога, решава да предприеме пътуване от Константинопол до Йерусалим, за да търси мястото, което е известно на християните, като Голгота. Там където е бил разпънат Иисус Христос. И в действителност по нейна препоръка и по указания от местното население, те намират това възвишение и започват разкопки. Намират три кръста, но не знаят кой е Христовият. В това време минава една траурна процесия, носят покойник към мястото, където ще бъде положено неговото тяло. Тогава им хрумва да допрат кръстовете до покойника, надявайки се на чудо. Допират първия и втория кръст, но нищо не се случва и когато допират третия кръст - умрелият възкръсва. Това ярко засвидетелства, че именно този е Христовият кръст. Той е въздигнат, за да може многобройния народ да го види и да му се поклони. По-късно тържествено е пренесен в Константинопол.

Прочети още...

 Рождество Богородично е един от най-големите празници на Православната църква.

 Божият промисъл подготвил постепенно появяването на св. Дева Мария. В дълга редица поколения благородството се издигало непрекъснато, човешката природа ставала по-съвършена, докато най-после благословената двойка – Йоаким и Ана – се явила като благодатна почва, на която могла да поникне такава чудна издънка – пресвета Богородица.

Прочети още...

 Според еврейското летоброене, месец септември е седмият месец от годината. Свързан е с ред библейски събития, затова е определен за начало на църковното новолетие.

 В този месец, когато водите на потопа започнали да намаляват, Ноевият ковчег се установил на Араратските планини.

 В месец септември свети пророк Моисей слязъл от планината Синай, осиян от Божествена слава, носейки скрижалите на Закона, дадени от Самия Господ. През септември е построена Скинията на Завета в стана на израилтяните и пак през септември първосвещеникът, един-единствен път в годината, влизал в Светая Светих да принася служба, „и то не без кръв… за себе си и за греховете на народа, сторени по незнание”.

Прочети още...

         

 

Нагоре