Според еврейското летоброене, месец септември е седмият месец от годината. Свързан е с ред библейски събития, затова е определен за начало на църковното новолетие.

 В този месец, когато водите на потопа започнали да намаляват, Ноевият ковчег се установил на Араратските планини.

 В месец септември свети пророк Моисей слязъл от планината Синай, осиян от Божествена слава, носейки скрижалите на Закона, дадени от Самия Господ. През септември е построена Скинията на Завета в стана на израилтяните и пак през септември първосвещеникът, един-единствен път в годината, влизал в Светая Светих да принася служба, „и то не без кръв… за себе си и за греховете на народа, сторени по незнание”.

Прочети още...

         

 

Нагоре