доклад на Емилиян Погончев

Емилиян Погончев

В началото би следвало да се отбележи, че изследването на религиозното образование (РО) от ЕС е един многокомпонентен и многопланов предмет. Трябва да се има в предвид , че се откриват три типа религиозно образование:

1. Образование в религията (в училищата на вероизповеданията);

2. Образование за религията;

3. Учене от религията.

І. Многоплановият подход може да ни помогне да установим по какъв начин всеки един аспект от РО допринася за формирането на съществуващият подход в конкретното образование, т. е. как религиозната конфигурация на вероизповеданията, ролята и авторитета на религията, отношенията между вероизповеданията и държавата, образователната система, като цяло, историята и политиката обуславят оформянето на всеки един тип и вид РО във всяка конкретна страна.

Прочети още...

Доклад на прот. Силвестър Янакиев - Сливенска митрополия

прот. Силвестър ЯнакиевМного пъти и по много начини в миналото се е говорило за религиозното образование в България и Европейския съюз. Стана ясна практиката на почти всички държави и как те решават проблемите си във връзка с религиозното обучение и възпитание. Аз не искам да се спирам на това отново, защото мисля, че имам да споделя други, също толкова важни неща, свързани с религиозното образование в България. Няма да разглеждам и политическите аспекти на тази фактическа обстановка. Но дори и от социалнополитическа гледна точка става пределно ясно, че грубо се потъпкват конституционните права на всички вярващи хора в България, свързани със свободното им изповядване и възпитаване в своята вяра.

Прочети още...

Доклад на Софийска епархия

Катедралата 'Св.Ал.Невски'Преди да изложим позицията си относно концепцията за въвеждане на задължителен предмет Религия в общообразователната система на средното образование, смятаме, че е от ключово значение да подчертаем, че този въпрос трябва да се решава в съответствие със специфичните исторически, културни и религиозни традиции, съществуващи в нашата родина. Така са постъпвали до този момент всички държави-членки на Европейския съюз. Така трябва да постъпим и ние.

Прочети още...

Доклад от Хрисанти Булуджа, преподавател по религиозна педагогика
в Богословския факултет на Университета в Букурещ

Хрисанти Булуджа1. Въведение

Официалното образование в Румъния е произлязло от християнското образование. Много училища са били основани, построени и поддържани от Църквата. Първите Румънски училища (начални, прогимназиални и гимназиални) се раждат в Румънските православни манастири. Историята на Румънската православна църква свидетелства за традиция в религиозното образование, която внезапно е била прекъсната след втората световна война. Религиозното образование е било въведено отново след революцията през декември 1989 г., т.е то е било прекъснато за 41 години в периода 1948 -1989 г.

Прочети още...

Обществената дискусия - Община ВарнаВ град Варна на 4 и 5 септември 2007 г. се състоя Обществена дискусия на тема „Православието и религиозното образование в общообразователното училище”, организирана от Варненска и Великопреславска св. митрополия. В проявата взеха участие представители от Софийска, Сливенска, Врачанска, Великотърновска, Русенска, Ловчанска, Силистренска, Пловдивска и Варненска и Великопреславска епархии. Участваха и експертите по предмета „Религия” от регионалните инспекторати по образование към Министерството на образованието и науката в Пловдив, Русе и Варна. Участваха представители на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на Православния богословски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Прочети още...

         

† Варненски и Великопреславски митрополит Йоан

 

Нагоре