Доклад от Хрисанти Булуджа, преподавател по религиозна педагогика
в Богословския факултет на Университета в Букурещ

Хрисанти Булуджа1. Въведение

Официалното образование в Румъния е произлязло от християнското образование. Много училища са били основани, построени и поддържани от Църквата. Първите Румънски училища (начални, прогимназиални и гимназиални) се раждат в Румънските православни манастири. Историята на Румънската православна църква свидетелства за традиция в религиозното образование, която внезапно е била прекъсната след втората световна война. Религиозното образование е било въведено отново след революцията през декември 1989 г., т.е то е било прекъснато за 41 години в периода 1948 -1989 г.

Прочети още...

Обществената дискусия - Община ВарнаВ град Варна на 4 и 5 септември 2007 г. се състоя Обществена дискусия на тема „Православието и религиозното образование в общообразователното училище”, организирана от Варненска и Великопреславска св. митрополия. В проявата взеха участие представители от Софийска, Сливенска, Врачанска, Великотърновска, Русенска, Ловчанска, Силистренска, Пловдивска и Варненска и Великопреславска епархии. Участваха и експертите по предмета „Религия” от регионалните инспекторати по образование към Министерството на образованието и науката в Пловдив, Русе и Варна. Участваха представители на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на Православния богословски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Прочети още...

Доклад на Евгений Гюнов,
старши експерт по Религия в РИО – гр. Пловдив

Евгений ГюновМного и от най-различно естество са доводите за необходимостта от изучаването на учебния предмет „Религия” в българското училище.

В днешно време учебните програми звучат все по-актуално, а изборът на педагогическа методика се превръща в императив за всички, които се опитват да осигурят добро бъдеще за новите поколения в едно общество, което все повече губи ценностната система на моралните добродетели. Всяка възпитателна методика се реализира в определено пространство и време, в присъствието на хора, взаимодействащи помежду си, следвайки определена програма.

Очевидно е, че социалните политически направления и реформаторските възпитателни течения никак не отразяват религиозните аспекти на възпитанието. То изпъква единствено като подготовка за живота, като материално и професионално осигуряване, а същността му е дълбоко вкоренена във висшите морални и религиозни аспекти на човешкото съзряване, на религиозната етичност, саможертва, уважение, приемане и служение.

Прочети още...

Доклад на Елизабет Хубанчева,

учител по български език и литература в НСОУ "София" – гр. София

Елизабет Хубанчева1. Няма светско образование без духовност

Проблемът за отношенията между светско и духовно образование има няколко основни страни. Магистърската ми теза на същата тема поддържа виждането, че основата и началото на всяко едно образование е духовна: в България то е създадено от Църквата. През Възраждането училището се ръководи от църковните настоятелства, които осигуряват сгради, помещения, заплащане и подбор на учители. Светското училище възниква естествено от нуждите на стопанството, но не влиза в противоречие с духовното образование. В Рибния буквар на д-р Петър Берон, най-разпространения учебник с доказани качества, спокойно съжителстват таблицата за умножение и текстове от Премъдрост Соломонова. Историята, разбира се, познава опити да се изгони християнската духовност от училището и то да стане светско още от времето на Юлиан Отстъпник във Византия през ІV век. Френската революция от ХІХ в и тоталитарните държави от ХХ век довеждат светското образование до логичния му завършек. Руският философ Николай Бердяев в известните си Писма до революцията убедително доказва, че атеизмът, който стои в основата на “светското” общество, е религия със всички свещени атрибути: божество (Ленин), свещеническо съсловие, пазещо доктрината в чист вид (политбюрото на партията), оформен култ (манифестации, паради и митинги и т.н.).

Прочети още...

 

Отговорност поемат

 

Религиозните деноминации

 

Съвместна отговорност носят

 

Религиозните деноминации и

Държавата

 

Отговорност поемат

 

Учищилщните власти

или

Държавните агенции

 

Конфесионално

РО

 

 

Неконфесионално

РО

 

Свободно избираем предмет

Задължително избираем предмет

Задължителен предмет

Алтернативно задължително избираем предмет

 

 

         

† Варненски и Великопреславски митрополит Йоан

 

Нагоре