Храм 'Св. Георги' - интериор Църквата "Св. Георги" е построена през 1897 година. Храмът е трикорабен с един купол. Вместо с колони, корабите са отделени с по два реда от по четири четвъртити пилона, средните от които поддържат високия барабан на купола. Входът е от запад, има и две малки врати от юг.
В църквата е забележителен резбованият иконостас, рязан от известните резбари Васил и Филип Аврамови и синовете на втория Иван и Йосиф Филипови от с.Осой, Дебърско. Същите майстори са рязали и владишкия трон.
         

 

Нагоре