Храм "Св. Николай" - с. Стаевци

Храм 'Св.Николай' - с.Стаевци Храмът "Св. Николай" е строен по време на турското робство. Година на построяването е 1845 г. Към храма е съществувало и килийно училище. До 1961 г. храмът е бил действащ. Сега храмът е отремонтиран частично, но училището е съборено. Храмът вътрешно е в много окаяно състояние и подлежи на основен вътрешен ремонт.

Не се извършват никакви богослужения и няма странична дейност.

Надеждата е с помощта на дарители тази светиня на българското възраждане да бъде възстановена.










Храм "Св. Архангел Михаил" - с. Дуранкулак

Храм 'Св.арх. Михаил' - Дуранкулак В миналото тук е съществувал малък храм, който впоследствие бил опожарен. Първият проект за храм и неговото строителство е от 30.09.1908 г., но той не бил осъществен. През 1943 г. е изгот Храм 'Св.арх.Михаил'вен друг проект, който е одобрен от Варненска и Великопреславска Света Митрополия. С проекта е запознат и тогавашния строителен предприемач Николай Железов от гр. Шабла. Той се нагърбва с нелеката задача да построи храма, който е завършен през 1947 г.

Прочети още...

Храм "Св. Възнесение" - с. Спасово

Храм 'Св.Възнесение' - с.Спасово Необикновени са фактите около построяването на църквата "Св. Възнесение" в с. Спасово, Добричка област.

През 1890 г. богатият турчин Вейсел Сали дарява голяма част от свой имот за строеж на православен храм и училище. За църквата е ползван трудът на местните хора: масивните камъни за градежа са пренасяни от 37 км. отдалеченост - от землищата на Каварна и Балчик. През 1892 г. е завършена камбанарията на храма, през 1894 г. - строежът на голямата еднокорабна църква, през 1894 г. е завършено изграждането на училището. Така е изпълнена волята на един представител на исляма, от чиято реализация се ползва християнското население на 17 села от околността.

Прочети още...

храм 'Св.Георги'-ДобричХрам „Св. великомъченик Георги” в гр. Добрич е построен през 1864 г. по усърдието на свещенослужителите иконом Стефан Алексиев и иконом Пеньо Иванов и с помощта на ктиторите: Иван Вълков, Господин Иванов, Василий Иванов, Моньо Балтаджиев, Друми Димитров, Иван Балтаджиев, Йордан Иванов, Георги Чаушев и вс. благочестиви християни. На същото място преди е имало църква построена през 1843 г. Същата е изгоряла по време на Кримската война (1853-1856 г.). Храмът е изографисан през 1889 г. по време на служението на високопреосвещения митрополит Симеон Варненски и Преславски, от когото е и осветен. Иконите са дело на иконописците Косма Блаженов от Галичник (Македония), Николай Василиев от Шумен и Недко Теодорович от Жеравна.

 

 

         

 

Нагоре