Пълен списък...


ПРОВАДИЙСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ


Xрамове и параклиси


Населено място Име на храма построен коментар
1 гр. Провадия храм „Св. Благовещение” 1923 г.  
2 гр. Провадия храм „Св. Николай” ....... г. 1999 г. възстановен от музей
3 гр. Вълчи дол храм „Св. Архангел Михаил” 1910 г.  
4 гр. Девня храм „Св. Николай” 1936 г.  
5 гр. Дългопол храм „Св. Йоан Рилски” 1936 г. 2004 г. обновен
6 с. Арковна храм „Св. Вмчк. Димитър” 1897 г.  
7 с. Аспарухово храм „Св. Препмчца Параскева” 1970 г.  
8 с. Белоградец храм „Св. Рождество Богородично” ...... г. 2004 г. обновен
9 с. Блъсково храм „Св. Троица” 1870 г.  
10 с. Бозвелийско храм „Св. Архангел Михаил” 1938 г.  
11 с. Бозвелийско храм „Св. Св. Константин и Елена” ...... г. 2004 г. обновен
12 с. Брестак храм „Св. Св. Кирил и Методий” 1999 г.  
13 с. Бързица храм „Св. Живоносен източник” 1937 г.  
14 с. Венчан храм „Св. Йоан Рилски” 1904 г.  
15 с. Ветрино храм „Св. Вмчк. Димитър” 1872 г.  
16 с. Войводино храм „Св. Йоан Рилски” 1937 г.  
17 с. Генерал Киселово храм „Св. Апостоли Петър и Павел” 1999 г.  
18 с. Генерал Колево храм „Св. Троица” 1907 г.  
19 с. Градинарово храм „Св. Архангел Михаил” 1871 г.  
20 с. Добрина храм „Св. Препмчца Параскева” 1905 г.  
21 с. Добротич храм „Св. Препмчца Параскева” 1876 г.  
22 с. Друмево храм „Св. Успение Богородично” 1934 г.  
23 с. Дъбравино храм „Св. Апостоли Петър и Павел” ...... г.  
24 с. Зайчино ореше храм „Св. Йоан Рилски” 1937 г.  
25 с. Житница храм „Св. Вмчк. Димитър” 1862 г.  
26 с. Калоян храм „Св. Вмчк. Димитър” ...... г. 1999 г. обновен
27 с. Караманите храм „Св. Св. Кирил и Методий” 1887 г. 2003 г. възстановен
28 с. Кипра храм „Св. Св. Кирил и Методий” 1999 г.  
29 с. Комарево храм „Св. Атанасий” 1870 г.  
30 с. Косово храм „Св. Атанасий” 1859 г.  
31 с. Кривня храм „Св. Троица” 1872 г.  
32 с. Манастир храм „Св. Препмчца Параскева” 1881 г.  
33 с. Метличина храм „Св. Архангел Михаил” 1926 г.  
34 с. Михалич храм „Св. Възнесение” 1926 г.  
35 с. Млада гвардия храм „Св. Троица” 1906 г.  
36 с. Момчилово храм „Св. Рождество Богородично” 1935 г. 2004 г. обновен
37 с. Невша храм „Св. Атанасий” 1911 г.  
38 с. Неново храм „Св. Възнесение” 1924 г.  
39 с. Неофит Рилски храм „Св. Архангел Михаил” 1868 г. 2002 г. възстановен
40 с. Падина храм „Св. Троица” 1912 г.  
41 с. Партизани храм „Св. Св. Кирил и Методий” 1936 г.  
42 с. Петровдол храм „Св. Вмчк. Георги” 1868 г.  
43 с. Равна храм „Св. Марина” 1928 г.  
44 с. Синдел храм „Св. Успение Богородично” 1936 г.  
45 с. Славейково храм „Св. Петка” 1948 г.  
46 с. Снежина храм „Св. Троица” 1862 г.  
47 с. Средно село храм „Св. Петка” 1928 г.  
48 с. Стефан Караджа храм „Св. Св. Константин и Елена” 1928 г. 2002 г. възстановен
49 с. Тръстиково храм „Св. Св. Кирил и Методий” 1935 г.  
50 с. Чайка храм „Св. Троица” 1938 г.  
51 с. Червенци храм „Св. Атанасий” 1867 г.  
52 с. Черковна храм „Св. Възнесение” 1872 г.  
53 с. Черноок храм „Св. Вмчк. Димитър” 1937 г.  
54 с. Царевци храм „Св. Св. Константин и Елена” 1870 г.  
55 с. Щипско храм „Св. Св. Кирил и Методий” 1933 г.  
56 с. Ягнило храм „Св. Св. Константин и Елена” ...... г. 2004 г. обновен
Манастири в Провадийска Духовна Околия

Име на манастира Местност, населено място построен коментар
1 Манастир “Св. Йоан Рилски” с. Арковна 1940 г.  
Към Провадийска околия...

         

 

Нагоре