Митрополит Кирил даде пресконференция по повод проведения форум

"ДА ВЪЗПИТАМЕ ДЕЦАТА НИ В ДУХОВНА ВЯРА И НРАВСТВЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ"


Пресконференция На 05 септември 2006 г. от 10:00 ч. в Кръглата зала на бул.“Съборни” № 31а Варненският и Великопреславски митрополит Кирил даде пресконференция по повод проведената предния ден Национална конференция "Да възпитаме децата ни в духовна вяра и нравствени добродетели". На пресконференцията присъстваха представители на варненски медии. Изявления направиха митрополит Кирил, членове на ръководството на Обществен комитет „Православни ценности” и други участници в състоялия се форум. Митрополит Кирил благодари на медиите за присъствието, както и на всички участници в Националната конференция за тяхното дейно участие в нея. Той направи кратко обобщение на проведените дискусии, разказа за някои интересни моменти от тях, за постигнатите резултати и отговори на въпроси на журналисти.

Митрополит Кирил На журналистически въпроси отговориха и отец Дончо Александров и отец Стоян Махлелиев. Особен интерес предизвикаха изявленията на г-жа Росица Станимирова – Главен експерт в Комисията по правата на човека и вероизповеданията към Народното събрание, както и на г-н доцент Димитър Попмаринов – Зам. декан на Православния богословски факултет при Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий”.

Накратко г-жа Станимирова заяви, че понастоящем съществува политически консенсус по отношение въвеждане изучаването на специалност „Религия” в училищата като задължителна учебна дисциплина. Моментът за това е назрял, защото нито една политическа сила не е против. След това г-жа Станимирова начерта някои конкретни насоки за работа.

С доц.Попмаринов и г-жа Станимирова Г-н Попмаринов отново подчерта необходимостта да се отхвърли разбирането, че светското образование трябва да бъде задължително атеистично. Той сподели наблюденията си от последното развитие на този проблем в Западна Европа и в световен план, където се наблюдава засилен интерес към религията и религиозната идентичност на отделни народи, а специална резолюция на Съвета на Европа даже препоръчва религиозното образование на децата.

Накрая домакините раздадоха на медиите окончателния текст на приетия от Конференцията меморандум и апелираха към журналистите за съпричастност по въпросите на религиозното образование, с което биха могли да допринесат много за тяхното успешно и навременно разрешаване.

Медиите
(Стенограма на пресконференцията...)

(Окончателен текст на меморандума...)

         

 

Нагоре