Нашата действителност е обагрена от различни трагични случаи и инциденти, които разстройват и предизвикват мъка в българското общество. С чувство на тъга и болка разбрахме за злощастния инцидент случил се рано тази сутрин. Понякога вътрешните проблеми било психологически, било емоционални, както и свързани с психическото здраве на човека могат да доведат до много тежки последствия. Удивително е какво може да стори един човек в злото си устроение, подавен от своите страсти на други човеци. Но нашата молитва е насочена към всички в този град, както и към институциите, които ще разглеждат случая.

 Ето защо, епархийското ръководство на Варненската и Великопреславска света митрополия поднася най-искрени съболезнования на сродниците на починалите и на всички пострадали вследствие трагичния инцидент в апартамент в бл.302 на Варненския квартал „Владислав Варненчик“.

 Отправяме молитва към Бога да утеши скърбящите, да изцери пострадалите и да ги избави от всяко зло.

 Словото Божие ни призовава да се молим едни за други. Свети апостол Павел пише: „И тъй моля преди всичко да се правят просби молитви, молби, благодарения за всички човеци“ (1 Тим. 2:1), както за живи, така и за починали, защото „ Той /Бог/ не е Бог на мъртви, а на живи, защото у Него всички са живи“ (Лк. 20:28) „Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си, но живеем ли за Господа живеем, умираме ли – за Господа умираме; следователно живеем ли, или умираме – Господни сме“ (Римл 14:7-8).

 Молим Всеподателя Бога, да упокои душите на починалите, да укрепи скърбящите, да изцери страдащите и да „отрие Бог всяка сълза от очите им“ (Откр. 21:4).

 † Варненски и Великопреславски митрополит Йоан

         

 

Нагоре