Във връзка с появилите се в някои медии твърдения, че е ипотекирана сградата на Варненска и Великопреславска св. митрополия, за да се погасява заем за манастира “Св. Пантелеймон” в гр. Велики Преслав категорично заявяваме, че тиражираната информация е напълно неверна, хулна, оскърбителна и злонамерена.

 От направената вчера писмена справка от Службата по вписванията ясно се вижда, че към 01.09.2008 г. няма нито един ипотекиран църковен имот, включително и сградата на Варненска и Великопреславска св. митрополия.

 Логично е да си зададем въпроса: случайна ли е тази атака? Каква е целта? Да се руши доверието в Българската Православна Църква? Да се злепостави една от най-активните в страната ни и добре работеща Митрополия?

 Ние се противопоставяме на отправените лъжи, целящи да внесат съблазън сред българския народ. Ние сме за свободата на словото, но против безотговорното разпространение на неверни данни и опита за манипулация.

 Вярваме, че Праведният Съдия справедливо ще въздаде всекиму според делата.

         

 

Нагоре