РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - РАЖДАНЕ НА ИСТИНСКИЯ МИР !

 Възлюбени в Господа братя и сестри,

 Отново празнуваме тържествено и сърдечно се поздравяваме с радостния празник на Рождество Христово. Радостен, защото се ражда Спасителят и Изкупителят на човечеството, истинският Цар на мира, нашият Господ Иисус Христос.

 Какви трябва да бъдат даровете, които да му поднесем? Св. ап. Павел ни съветва: "Отхвърлете от себе си всичко: гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си; не се лъжете един други, след като съблякохте ветхия човек заедно с делата му и се облякохте в новия, който се обновява в познанието, по образа на своя Създател." (Кол. 3:8-10)

 Нека познаем Родилия се Богомладенец и като "избраници Божии" да се облечем "в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение" и всичко да вършим "в името на Господа Иисуса Христа" (Кол. 3:12,17), за да няма насилие в домовете, училищата, в обществото и по пътищата.

 От все сърце поздравяваме всички с Рождество Христово и настъпващата Нова година с благопожелания за здраве и "мир Божи да цари в сърцата ни." (Кол. 3:15)

 За много и благодатни години!

† ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ КИРИЛ

Рождество Христово 2008 г.

         

 

Нагоре