Православието и идентичността на народите

26 - 28.10.2007 г., гр. Охрид, Република Македония

 В историята на Православната църква епохата на османското иго е белязана преди всичко със силно изостряне на религиозния национализъм. Неговите корени, както ни е известно от преданието, т.е. историята и живота на Църквата, водят към така наречения „византинизъм” – абсолютизиране на идеята за свещената държава. Но тази идея е родена и се е развивала отначало под неминуемото влияние на римската култура и разбира се на римския универсализъм, който, бих искал да отбележа, има не съвсем успешен опит в съвременния свят.

Прочети още...

 В последната седмица морската ни столица е залята с плакати и листовки, които рекламират провеждането на концерт и срещи по медитация, организирани от движението на индийския гуру Шри Чинмой.

 Под прикритието, че са във Варна с благотворителна мисия да даряват помощи, те правят опити да привлекат нови членове за своето движение.

 Прави впечатление, че под маската на милосърдието около 400 души са отседнали за три седмици в луксозния хотел “Кемпински” на Златни пясъци.

 Това “духовно” движение не е регистрирано в Дирекция по вероизповеданията при Министерски съвет и със сигурност можем да го отнесем към онези секти, които повреждат духовното състояние на човека. Учението, което проповядват и методите, които използват са чужди на християнството и са далеч от нашите традиции.

Прочети още...

Изявление на Варненска и Великопреславска света митрополия относно опитите за въвеждане на паневритмията в българските училища.

Православието

  Днес в нашето общество се чувства силно духовният вакум и духовната неориентираност, предизвикани от годините на държавен атеизъм. Всякакви религиозни учения се опитват да привлекат вниманието на обществото и да използват липсата на християнска култура у държавните служители, за да проникват подмолно под вид на етически учения, на здравословен начин на живот, на “част от българското духовно наследство” и др.под. в училища, университети, държавни институции, обществени организации.

 Паневритмията представлява съществена част от окултното учение на “Бялото братство”, създадено от Петър Дънов (11.07.1864 - 27.12.1944). Тя присъства в интернет-страниците на „Бялото братство” (1) като един от неговите методи. Учението на П. Дънов отрича или изкривява всички основни истини на християнската вяра. То е култ, изпълнен с идеите на изтока за прераждането на душите, за кармата и за “космическите закони”. Всичко това е поднесено в християнска терминология, но няма нищо общо с християнството. Българската православна църква многократно, още от появата на това учение до днес е изказвала своето богословско становище за неговия окултен и антихристиянски характер.

Прочети още...

 "Днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ" (Лука 2:11)

 Възлюбени в Господа братя и сестри,

 Тази година празнуваме великата духовна радост от Рождеството на Спасителя за пръв път с чувство на гордост, че от следващата година България ще бъде член на Европейския съюз. Във връзка с това към нашия народ са отправени изисквания за промени в Конституцията и законите за намаляване на престъпността и беззаконието. Тези промени обаче ще помогнат само до някъде, ако ние не променим себе си в положително отношение.

Прочети още...

Митрополит Кирил

 Отдалечен от Бога съвременният човек се стреми да не признава никакви нравствени ограничения в избора на своите потребности и желания. Рекламата за третия сезон на "Биг Брадър" улавя този дух. Всъщност това е арогантна и безцеремонна реклама на греха. Предаването направо подтиква участниците да пристъпят границите на нравствено непозволеното и така да изгубят дара на духовната свобода и да се превърнат в роби на страстите. Да се потопиш в греха не е геройство, а зависимост, носеща тежки духовни последици. Дали създателите на тази реклама осъзнават какво вършат? Разбират ли каква бомба със закъснител залагат в обществото - че утре всички ние ще берем лошите плодове? Свидетели сме на нарастване на престъпността, наркоманията, егоизма, разрушаването на семейството, лошите отношения между хората. Защо трябва да затъваме още повече в духовната тиня? /2 Петр. 2: 22/

Прочети още...

         

 

Нагоре