Областта на Българската православна църква – Българска Патриаршия в пределите на Република България се разделя на следните епархии:

 1. Софийска – със седалище в София;
 2. Варненска и Великопреславска – със седалище във Варна;
 3. Великотърновска – със седалище във Велико Търново;
 4. Видинска – със седалище във Видин;
 5. Врачанска – със седалище във Враца;
 6. Доростолска – със седалище в Силистра;
 7. Ловчанска – със седалище в Ловеч;
 8. Неврокопска – със седалище в гр. Гоце Делчев (Неврокоп);
 9. Плевенска – със седалище в Плевен;
 10. Пловдивска – със седалище в Пловдив;
 11. Русенска – със седалище в Русе;
 12. Сливенска – със седалище в Сливен;
 13. Старозагорска – със седалище в Стара Загора.

В диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска Патриаршия влизат и:

 1. Българската източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия – със седалище в Ню Йорк.
 2. Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа – със седалище в Берлин.

 

Териториално устройство на Варненска и Великопреславска eпархия

 

Варненска и Великопреславска епархия се състои от пет духовни околии:

 1. Варненска духовна околия с център град Варна,
 2. Шуменска духовна околия с център град Шумен,
 3. Провадийска духовна околия с център град Провадия,
 4. Добричка духовна околия с център град Добрич,
 5. Търговищка духовна околия с център град Търговище;

 Всяка духовна околия, с изключение на Варненска, има архиерейско наместничество, което се ръководи от назначен от митрополита архиерейски наместник.

 Духовен център и седалище на епархията е град Варна. Той е един от най-големите градове в България, с население от около 400 хил. души. На територията на престолния град има повече от 20 православни храма и параклиса.

 Общото население на Варненска и Великопреславска епархията е над 1 000 000 души. Православните храмове са над 300 и се обслужват от около 100 свещеници. На територията на епархията има и няколко манастира.

Подробна карта с църкви и манастири

източник: Картата, посочваща епархиите на Българската православна църква в пределите на Република България е разработена, чрез използване на файл "Епархии на Българската православна църква", който може да бъде открит на https://bg.wikipedia.org

         

 

Нагоре