"Този наистина е Спасителят на света, Христос." (Йоан 4:42).

 Обични в Господа отци, представители на монашеството, братя и сестри, чеда на Варненска и Великопреславска епархия,

 Ние отново преживяваме събитието на Христовото Рождество, смисълът на което е толкова дълбок, че не може да бъде до край осмислен от човешкия разум, защото това събитие превъзхожда познавателните възможности на човека. Рождеството Христово винаги съдържа в себе си тайна, проникването в която е дадено на човека не толкова чрез силата на разума, колкото чрез силата на вярата. Чрез вярата в реалния религиозен опит на нас се открива Божият замисъл за спасението на света и човека чрез Иисус Христос, Сина Божий и Сина Човешки.

 Рождеството Христово е празника на надеждата, която по думите на апостола "не посрамя" (Рим. 5:5). Днес ние чуваме думите "Не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ." (Лука 2:10-11). Тези слова звучат повече от две хиляди години. "Не бойте се..." - казал ангелът Господен на човеците. Действително, времето на страха и безнадеждността завърши с раждането на младенеца Иисус, защото чрез това рождение Бог, съединявайки се с човека установи нови отношения с всички хора, като ги направи род човешки, съпричастен на Божествения живот. Св. ап. Павел използва за описание на тези отношения удивителна дума - "осиновение". Всички, които приемат Христос, които влизат в общение с Него чрез тайнството на Църквата стават водени от Духа Божий и се назовават синове Божии (Рим. 8:14).

 "Защото, - говори същият апостол - вие не приехте духа на робство, та пак да бъдете в страх, а приехте Духа на осиновение... Самият Дух свидетелства на нашия дух, че ние сме чеда Божии." (Рим. 8:15-16). И така, чрез Иисус Христос в Светия Дух ние ставаме чеда Божии. "Ако пък сме чеда, - продължава апостолът, - ние сме и наследници Божии ..." (Рим. 8:17).

 Дверите в преградата между Небето и земята, между Бога и човека са отворени за всеки чрез рождението, смъртта и Възкресението на Господ Иисус Христос. Отворените двери са предназначени не само за тези, които се възползват и вървят по пътя на спасението, но и за тези, които още блуждаят в мрака и не знаят този път. Тези двери никога и пред никой няма да се затворят, но ще бъдат открити до края на вековете, като даруват надежда на всички, дори и на тези които съвсем са я загубили. В тази именно надежда е спасението. Както говори сам апостолът: "... нашето спасение е в надежда." (Рим. 8:24).

 И така "не бойте се", защото чрез Иисус Христос на нас е дарувана надежда и е обещано осиновение от Бога.

 "Ако Бог е за нас, кой ще е против нас?" (Рим. 8:31). Ако Бог е за нас, то "кой ще ни отлъчи от любовта Божия: скръб ли, притеснение ли, или гонение, глад ли, или голотия, опастност ли, или меч?" (Рим. 8:35).

 Няма такава сила, която би била способна да победи Бога, а това значи, че още повече трябва да подчертаем това, което извърши в историята нашият Господ Иисус Христос. Неговото дело е непреодолимо и непобедимо. Той действително е Спасителят на света (Йоан 4:42). На това убеждение трябва да се основава отношението на християнина към миналото, настоящето и бъдещето. Не на наивен оптимизъм и не на мрачен песимизъм, а на духовно ясен възглед, способен да види победата на Христос над силите на злото, даже и тогава, когато злото външно тържествува.

 През изминалата година бяха отбелязани важни събития, както радостни, така и трагични. Продължи успешно да се възражда църковния живот. От друга страна става ясно, че са нужни огромни усилия, за да се продължи с добър успех църковното дело. Ще молим родилия се във Витлеем Богомладенец Христос да укрепи православната вяра в нашия народ, за да може опирайки се на този духовен стълб на вярата ние да продължим градежът за по-добро и за преобразяване на нашето общество.

 Поздравяваме всесърдечно всички наши отци, монаси, монахини, братя и сестри, чедата на Варненска и Великопреславска епархия, както и тези, които са извън пределите на нашата Родина с мироспасителния празник на Христовото Рождество! Поднасяме поздравления и с настъпващата нова 2018 година. В своето слово за Новата година Св. Йоан Златоуст говори: "Денят бива лош или добър не по своята природа, защото ден от ден не се различава, но според нашето усърдие или безгрижност (и безразличие). Ако ти си извършил добро, то денят за тебе е добър, но ако ти си съгрешил - то денят е лош и неразлъчен с наказанието. Ако ти така разсъждаваш и настройваш себе си, извършвайки всеки ден молитва и милостиня, то цялата година ще бъде за тебе щастлива." (Йоан Златоуст, св. Слово на Новой год. 2,Том 1, Свято-Успенская Почаевсая Лавра, 2005. с. 875)

 Господ да ни помага и през Новата година да възрастваме във вярата, любовта, и добродетелите! Възнасяме своите молитви към родилия се сега Христос Спасител, да ни дарува здраве, мир, радост, благополучие, успех във всяко добро дело за слава на Бога и за нашето мило Отечество България!

 Честито Рождество Христово!

 Честита и благодатна да бъде Новата 2018 година!

 

† Варненски и Великопреславски митрополит Йоан

 

Рождество Христово 2017 г.

гр. Варна

         

 

Нагоре