Господ създал водата като стихия на живота, но човешкият грях я направил източник на смърт. Водата е на границата между небитието и битието. Духът Божий „се носел над водата“, като я изпълвал със Своята животворяща енергия. Но когато човешкият грях се умножил на земята, водата на живота станала вода на смъртта. Във водите на Великия потоп загинало цялото старо човечество, за да се даде живот на новото човечество, обновено чрез тези страшни води.

 Самият Господ Иисус Христос дошъл при водите на река Йордан, за да ги освети и да ги изпълни с живот. Христос дошъл на земята, за да вземе върху Себе Си греха на света: „Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи“ (Ис. 53:4). Той влязъл в Йорданските води, за да вземе върху Себе Си тежестта на греха и смъртта, и за да направи отново от водната стихия – стихия на живота.

 "И ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение". (Мат. 3:16-17)

 Светата Църква е отредила на Богоявление да се отслужва Велик водосвет. Богоявленската светената вода е удивителна. Отпиваме от нея, като се надяваме, че тя ще ни даде повече от утоляване на физическата жажда. Уповаваме се на това, че чрез тази вода в нашите тела се влива и Благодатта на Светия Дух. Затова да освещаваме своя живот и себе си, за да придобием пълнота на вярата и живота в Христа.

         

 

Нагоре