† Варненски и Великопреславски митрополит Йоан

 Обични в Господа братя и сестри,

 Днес е рожденият ден на светата Църква, днес е денят на почитанието на Светата, Единосъщна, Животворяща и Неразделна Троица – Отец, Син и Свети Дух. Особено важен ден, в който всеки човек размишлява за Бога. Блаженият Августин, мислейки за Бога, разбирайки, че Той е един по същност, но троичен по Лица, в своята мисъл решил да вникне в тази велика тайна и тръгнал по брега на морето, където срещнал едно малко момче, което си играело на брега, било изкопало малка ямка и се опитвало да побере в нея целия океан. Блаженият казал, че това е невъзможно, а детският глас му отговорил, че това ще е по-възможно, отколкото да се вникне във великата тайна на Светата Троица. Онова, което Бог допуснал чрез едно дете – да отговори на блажения Августин за неговото намерение, се прехвърля и днес векове напред, за да разберем това, че ние искрено вярваме с очите на вярата, че Бог е един по същество и троичен по Лица и че действително, тайната на Светата Троица е непостижима за човешкия разум, но тя се прониква с очите на вярата.

 Бог е безтелесен и съществува вечно. Когато разглеждаме Символа на вярата в неговата догматическа същност виждаме едно – разкритите отделни свойства на всяко от Лицата на Светата Троица –Отец, Син и Дух Светий. Припомняйки си предната неделя, която беше посветена на светите Отци от Първия вселенски събор, си спомняме, че свети архиепископ Александър в присъствието на своя дякон св. Атанасий Велики изрича една мисъл: "Бог е Троица в Единица и Единица в Троица". Догматът за Светата Троица винаги е бил камък за препъване на всички онези, които са се опитвали с философския си и горд ум и без да имат богословска подготвеност да проникнат в тайните на този догмат.

 Спомняме си за Кръщението Господне и за онзи глас, който се чу от небето и за гълъба, който слезе над Кръстилия се Господ. Това беше изявата на Светата Троица и гласа на Бог Отец, който казва: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение" (Мат. 3:16-17). Спомняме си и думите на св. Йоан Богослов "Трима са, Които свидетелстват на небето: Отец, Слово и Светий Дух; и Тия Тримата са Едно" (1 Йоан. 5:7). Следователно вярата, която носим в името на Троичния Бог е истинска и православна. Много свети отци са се потрудили, именно в отстояването на чистотата на този догмат.

 Можем да кажем, че поводът за днешния ден е слизането на Светия Дух над светите апостоли. Неслучайно, когато Христос се възнасяше на небето обеща на своите ученици, че ще им изпрати Дух, Утешител, именно Светия Дух. Ние разбираме, че чрез Всесилния Свят Дух ние можем да проникнем в известна степен в онова, което е именно изявата на Светата Троица в света, а иначе Божията същност е непостижима. Това разбираме напълно, но нямаше как Христос да не каже на своите ученици: "И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал" (Мат. 28:19-20). Слизането на Светия Дух над светите апостоли беше свързано с едно велико чудо, говоренето на чужди езици. Това спомогнало за напълно разбираема проповед. Всеки е можел да разбира онова, което се говори. Един свети отец обединява в едно изречение целта на християнския живот, казвайки че целта на християнския живот е да придобием благодатта на Светия Дух.

 Когато ние посвещаваме отделните личности в тайнството Свещенство имаме една сакрална формула, която се отнася именно към Божествената благодат на Светия Дух, която да възпълва нашите немощи и да лекува нашите недостатъци, която да бъде онова наше оръжие, което да ни спомага против греха и против злото, което живее вътре в нас и около нас.

 Нека Светата Живоначална Троица закриля всички нас. Да ни укрепва във вярата и в благодатта. Св. апостол Павел казва: "с благодатта на Бога съм това, което съм;" (1 Кор. 15:10). За да придобие човек мирен дух, трябва първо да придобие Божията благодат, а ако я прогонва, няма как да има сила, твърдост, непоколебимост и успех в делата си. Божията благодат е много важно условие, което човек придобива в Църквата, чрез участието в светата Евхаристия, в светите Тайнства и във всички богослужби. За това нека да пазим този дар, който веднъж сме получили при кръщението, втори път при миропомазанието и който многократно получаваме в другите свети Тайнства. Ако нещо ни изцерява, ако нещо ни въздига, ако нещо ни прави да влезем във вечността, това е Божията благодат. Нека този дар да бъде с нас от нине и до века. Амин!

Проповедта е произнесена в митрополитския катедрален храм „Успение Богородично“ – Варна на 4 юни 2017 г. – Петдесетница

         

 

Нагоре