Живейте свободно, не бъдете християни на “задължението”. Истинският християнин не живее с “трябва”, живее свободно и с любов. Върши онова, което искаш, без да се чувстваш задължен.

 Да бъдеш задължен за нещо води до “трябва”, а това състояние те кара да се чувстваш зле и те поболява, като накрая се превръщаш в типичен християнин.

 Трябва да разберем, че християнството не е нещо, което следваш по рецепта до запетайката.

 Християнинът, който “трябва да прави нещо”, се превръща в един презиран човек, с когото никой не желае да общува, а най-лошото е, че същият вярва, че останалите воюват с него именно защото е “християнин”.

 Християнинът трябва да живее свободно, със скромност и желание да върши онова, което върши. Правя онова, което Бог търси от мен, не поради това, че Той ме е задължил, а защото ми го е казал Онзи, Когото обичам, и тъй като Го обичам, го правя, защото го искам. Свободен е не този, който върши онова, което иска, но онзи, който, макар и да може да върши онова, което иска, прави това, което търси Бог, но не защото “трябва” и защото е задължен, а защото обича.

Старецът Нектарий Мулaциотис

Източник: theodromion.gr

         

 

Нагоре