Село Близнаци е създадено с Указ 582 на Народното събрание от 29 декември 1959г. при сливането на бившите села Горен Близнак (сега северната част на село Близнаци) и Долен Близнак (южната му част).

 Старият храм „Св. Архангел Михаил“, който действа от 1902 г. и се намира в горната част на селото се оказва твърде отдалечен за жителите на долната част на с. Близнаци. Поради тази причина e предприета инициатива за изграждане на малък храм -„Св. Николай Летни“ в долната част на селото, който да отговаря на духовните потребности на населението.

 Предприема се съвместна инициатива при помощта на община Аврен за набиране на стредства и изграждане на Божия Дом. Осигурена е голяма площ земя, която е дарена на общината от щедър жител на селото преди не по-малко от 30 години. С решение на Общинския съвет на Община Аврен, за строежа на църквата са отпуснати още 400 кв.м. общинска земя.

 Строежът започва през ноември 2004 г. и приключва през юни 2006 г. Храмът е осветен на 25 юни 2006 г. от Варненския и Великопреславски митрополит д-р Кирил. Понастоящем храмът редовно се посещава от жителите на селото.

         

 

Нагоре