През 2015 г. в Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил” продължи работата по проекта „Ваканционна школа към Първо българско училище във Варна” по Програмата на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи. Участници в проекта са деца и младежи от Дома за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда” – Варна, и учители от варненски училища. Целта на проекта е да се повишат възможностите за интеграция и реализация в обществото на децата в неравностойно положение, с които работим.

Искаме да стимулираме и развием познавателните им интереси и творческите им способности, и като цяло, да им помогнем да осмислят свободното си време през лятната ваканция. Затова сме насочили усилията си към дейности, които запознават децата и младежите със среда, различна от тази, в която живеят. Организират се занимания по изобразително и приложно изкуство, но също и работа с отделни деца, изоставащи в обучението през учебната година. Срещите са два пъти в седмицата, преподавателите работят с малки групи от 5-6 деца, а методите им са основани на принципа „играейки, се учим” – така по-лесно се преодоляват непостоянството и липсата на мотивация при учене, характерни за деца, растящи без родители, които да ги стимулират в учебния и възпитателния процес. През четирите години съвместна работа участниците в проекта се сближиха, изградиха отношения. Между децата и възрастните има доверие, те споделят и разговарят и с радост очакват следващата среща.

В началото на юли няколко деца бяха поканени да се включват в Градския детски пленер „Колко са чудни делата Ти, Господи!” и под ръководството на художника Радко Мурзов, заедно със свои връстници от варненски училища и школи по рисуване, се потопиха в тази творческа атмосфера. През дните на пленера те рисуваха в двора на храм „Св. Архангел Михаил” и още няколко църкви, а също така и при разкопките на манастирския комплекс в местността Караач теке.

На 28 юли по проекта се проведе учебна екскурзия до първата българска столица Плиска. Разгледахме Голямата базилика, крепостта и музея. Припомнихме си изучаваното по история и роден край, но вече от мястото на събитията. Разговаряхме с археолозите, които работеха в комплекса, и децата имаха възможност да се докоснат на практика до тяхната работа и да добавят това към своя опит. Голям интерес предизвика и прабългарската юрта, а накрая поиграхме, но и научихме нещо ново в Двора на кирилицата.

Следващата екскурзия беше в рамките на града, но не по-малко интересна. На 27 август посетихме учебната експозиция на Регионалния исторически музей. Децата бяха силно впечатлени и изненадани, че могат да изпробват сечивата на нашите прадеди – всеки искаше да смели зърно с хромела или да пробие дупка с първобитния модел на бормашината, да пипне древния сърп или стрелите в колчана на ловеца. Макетите и рисунките, пресъздаващи бита на първобитните хора, славяните и прабългарите допълниха с нагледност наученото от учебниците в училище.

Смятаме, че подобни екскурзии в града и извън града разширяват общата култура на децата, техните знания и кръгозора им. Посещенията в ДПЦ „Св. Архангел Михаил”, включването на децата в дейностите на Центъра, или на градско ниво, дава възможност те да общуват в среда извън институцията, в която растат, и да се срещат със свои връстници, с различни интересни събеседници, да попадат в различни житейски ситуации. А това ще помогне да изградят в себе си по-високо самочувствие и самооценка и по-лесно ще се интегрират в живота на обществото след време.

         

 

Нагоре